Wydarzenia
13.07 - 30.07.2022
Nowy projekt Assemble Plus w IO UG

THINC i DIATOM - nowe projekty Assemble Plus w IO OG
13.07-30.07.2022
25.07-28.07.2022

W lipcu br. w Instytucie Oceanografii UG będą realizowane dwa kolejne projekty finansowane ze środków programu "Association of European Marine Biological Laboratories Expanded (Assemble Plus)", którego jesteśmy beneficjentem. Program jest finansowany z Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Głównym celem Assemble Plus jest zapewnienie naukowcom z Europy dostępu do infrastruktury ponad 30 morskich instytucji naukowo-badawczych. 

W okresie 13.07-30.07.2022 będzie realizowany projekt “Trawling and Hypoxia Impact on Nutrient Cycling" (akronim: THINC). Główni wykonawcy projektu, dr Marija Sciberras (Heriot-Watt University, Wielka Brytania) and prof. Marco Bartoli (University of Parma, Włochy),  uzyskali finansowanie dostępu do r/v Oceanograf i Instytutu Oceanografii UG. W skład zespołu badawczego wchodzą również pracownicy, doktoranci i studenci z Heriot-Watt University, University of Parma, Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich i Zakładu Funkcjonowania Ekosystemów Morskich IO UG.

Równolegle w okresie 25.07-28.07.2022 będzie realizowany projekt "Drivers of diversity and adaptation in marine phytoplankton" (akronim: DIATOM). Głównymi wykonawcami projektu są dr Conny Sjöqvist, mgr Janni Heikkinen i dr Anna Törnroos-Remes z Åbo Akademi University (Finlandia). Projekt również jest realizowany w oparciu o dostęp do r/v Oceanograf i Instytutu Oceanografii UG we współpracy z pracownikami ZFEM.

Naszym gościom życzymy sukcesów w prowadzonych badaniach naukowych.

 


 

THINC and DIATOM - new Assemble Plus projects at IO UG 

13.07-30.07.2022
25.07-28.07.2022 

In July, two further projects funded by the Association of European Marine Biological Laboratories Expanded (Assemble Plus) programme, of which we are a beneficiary, will be carried out at the Institute of Oceanography UG. The programme is funded by the European Union's Framework Programme for Research and Innovation - Horizon 2020. The main objective of Assemble Plus is to provide European scientists with access to the infrastructure of more than 30 marine scientific research institutions. 

During the period 13-30 July 2022, the project ‘Trawling and Hypoxia Impact on Nutrient Cycling’ (acronym: THINC) will be carried out. Main project contractors, Dr Marija Sciberras (Heriot-Watt University, UK) and Prof. Marco Bartoli (University of Parma, Italy) received funding for access to the r/v Oceanograf and the Institute of Oceanography UG. The research team also includes staff, PhD candidates and students from Heriot-Watt University, the University of Parma, the Department of Experimental Ecology of Marine Organisms, and the Department of Marine Ecosystems Functioning of the IO UG. 

The project 'Drivers of diversity and adaptation in marine phytoplankton' (acronym: DIATOM) will run from 25.07 to 28.07.2022. The project's principal investigators are Dr Conny Sjöqvist, M.Sc. Janni Heikkinen and Dr Anna Törnroos-Remes from Åbo Akademi University (Finland). The project is also based on access to the r/v Oceanograf and the Institute of Oceanography in cooperation with the staff of the Department of Marine Ecosystems Functioning. 

We wish our guests success in their research.

 
 

 

 


ostatnia edycja: 10.08.2022 08:30

Wstecz