Wydarzenia
14.10.2022
Seminarium Naukowe IO UG - prof. Ilia Ostrovsky

Szanowni Państwo,
Dyrekcja Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Seminarium Naukowym organizowanym w Instytucie Oceanografii, podczas którego wykład na temat:
 

"Ecology of aquatic ecosystems: coupling of physical chemical and biological processes (the Sea of Galilee, as a case study)"

wygłosi:

Prof. Ilia Ostrovsky
Israel Oceanographic & Limnological Research,
Kinneret Limnological Laboratory

Seminarium odbędzie się w dniu 14.10.2022 r. (piątek) o godzinie 12.00 w sali w Auditorium oceanographorum, w budynku Instytutu Oceanografii UG przy al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni.

Prof. Ilia Ostrovsky jest ekologiem wodnym mającym szerokie doświadczenie w badaniu mórz i jezior. Jego zainteresowania badawcze dotyczą holistycznego zrozumienia funkcjonowania ekosystemów wodnych, powiązania procesów fizycznych, chemicznych, biologicznych i sedymentacyjnych, badania czynników wpływających na szkodliwe zakwity sinic, emisji gazów cieplarnianych, badania ekologii i produktywności ryb, organizmów planktonicznych i bentosowych. W swoich badaniach stosuje nieinwazyjne techniki akustyczne i teledetekcyjne do monitorowania procesów zachodzących w wodzie i w osadach dennych.

Treścią prezentacji Prof. Ostrovsky’ego będzie przedstawienie wyników jego wieloletnich badań ekosystemu Morza Galilejskiego. Analizując zachodzące w toni wodnej i osadach procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, znajduje między innymi odpowiedzi na pytania dotyczące emisji metanu z dna i jej wpływu na populację ryb i efekt cieplarniany oraz zakwitów sinic silnie oddziałujących na rozwój organizmów wodnych.

http://www.ocean.org.il/eng/Researchers/page_ostrovsky.asp
https://marsci.haifa.ac.il/en/ilia-ostrovsky/
https://www.researchgate.net/profile/Ilia_Ostrovsky/
https://www.linkedin.com/pub/ilia-ostrovsky/32/843/558
https://scholar.google.com/citations?user=spyDDg8AAAAJ&hl=en


ostatnia edycja: 12.10.2022 13:35

Wstecz