Wydarzenia
24.10.2022
Seminarium Naukowe IO UG - dr in. Yaroslav Bezyk

Szanowni Państwo,

 
Dyrekcja Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Sekcja Chemii Morza KBM PAN serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Seminarium Naukowym organizowanym w Instytucie Oceanografii, podczas którego wykład "Metody geochemiczno-izotopowe jako klucz do analizy jakościowej środowiska" wygłosi dr in. Yaroslav Bezyk. Seminarium odbędzie się w dniu 24.10.2022 r. o godzinie 14.15 w sali w Auditorium oceanographorum, w budynku Instytutu Oceanografii UG przy al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni.

 

Notatka biograficzna: 

Dr in. Yaroslav Bezyk  jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Ochrony Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Tytuł doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska uzyskał w grudniu 2020 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.  Pan dr inż. Yaroslav Bezyk odbywa obecnie dwumiesięczny staż w ZCHMiOŚM IOUG pod opieką dr hab. Anity Lewandowskiej, prof. UG

Badania prowadzone przez dr inż. Yaroslava Bezyka dotyczą monitoringu i oceny antropopresji środowiska. Skupiają się one przede wszystkim na zrozumieniu zależności i oszacowaniu udziału różnych źródeł emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4) przy wykorzystaniu naturalnej zmienności składu izotopowego węgla. Efektem jego rozważań naukowych jest autorstwo i współautorstwo publikacji naukowych o tematyce związanej z szeroko pojętą ochroną atmosfery i metodami inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych.


ostatnia edycja: 12.10.2022 13:35

Wstecz