Wydarzenia
06.12.2022
XIX Sympozjum Młodych Oceanografów - wyniki


Dnia 2 grudnia 2022 roku odbyło się XIX Sympozjum Młodych Oceanografów.

Uczestnicy konkurowali o jedną z 3 trzech nagród dla doktorantów ufundowanych przez Pana Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii UG, dr hab. Waldemara Surosza, prof. UG oraz nagrodę studencką „Nadzieja Oceanografii” ufundowaną przez Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego.


Kapituła w składzie:

dr hab. Anita Lewandowska, prof. UG
dr hab. Mirosław Darecki, prof. IO PAN
dr hab. Dariusz Ficek, prof. AP
prof. dr. hab. Hanna Mazur-Marzec
dr hab. inż. Adam Olejnik, prof. AMW
prof. dr hab. Ksenia Eugenia Pazdro
dr hab. Małgorzata Witak prof. UG

 

przyznała:

Nagrodę im.  prof. Lucyny Falkowskiej  pani mgr Kindze Hoszek  za pracę pt. „Analiza wpływu norfluoksetyny na wybrane szlaki metaboliczne i obronne bezkręgowców wykorzystując Mytilus trossulus jako gatunek modelowy”,

Nagrodę im. prof. Krzysztofa Skóry pani mgr Marlenie Szeligowskiej za pracę pt. „Wpływ zaniku lodu morskiego i cofania się lodowców na wody przybrzeżne w Oceanie Arktycznym i Południowy”,

Nagrodę im. prof. Haliny Piekarek-Jankowskiej pani mgr Dagmarze Litwickiej  za pracę pt. „Zmienność oraz przybliżone zależności opisujące rzeczywiste właściwości optyczne cząstek zawieszonych w wodzie morskiej w arktycznych fiordach zachodniego Spitsbergenu”.

Nagrodę „Nadzieja Oceanografii”, otrzymała pani Agnieszka Zimoch za pracę pt. „Gatunek obcy zmieraczka Platorchestia platensis na wybrzeżu Zatoki Gdańskiej - wstępne badania”

 

Streszczenia nagrodzonych wystąpień znajdują się w załączniku niniejszego komunikatu.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, a  nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Do zobaczenia za rok na jubileuszowym XX Sympozjum Młodych Oceanografów

 

abstrakt do pobrania


ostatnia edycja: 06.12.2022 08:54

Wstecz