Wydarzenia
26.01.2023
Seminarium naukowe IO UG - Dr Matthieu Waeles

Dyrekcja Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz sekcja Chemii Morza Komitetu Badań Morza KBN serdecznie zapraszają do uczestnictwa w kolejnym Seminarium Naukowym organizowanym w Instytucie Oceanografii, którego szczegóły przedstawione są poniżej:

Tytuł wykładu: 
"The chemical speciation of elements in the ocean with an emphasis on toxic metals".

Wygłoszony przez: 
Dr Matthieu Waeles, Brest University

Termin: 
26.01.2023, czwartek, godz. 11:00 sala ON

Notatka biograficzna: 
Dr Matthieu Waeles kieruje zespołem badawczym w Laboratorium Lemar na Uniwersytecie w Breście we Francji. Jego zainteresowania naukowe oscylują w dziedzinie chemii morza i dynamiki oceanów oraz cykli biogeochemicznych. Dr Matthieu Waeles jest ekspertem w dziedzinie pochodzenia i reaktywności metali śladowych na styku warstw ocean- atmosfera, w rejonach ujść rzecznych oraz głębokowodnych kominach hydrotermalnych. 

W ramach projektu „Sustainable development SEA-EU-search” (UBO-UG) Dr Matthieu Waeles realizuje wraz z dr hab. Anitą Lewandowską badania stopnia zanieczyszczenia atmosfery i mikrowarstwy powierzchniowej morza w rejonach portów europejskich i wzdłuż wybrzeża Europy. Jest także promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej Pani mgr Martyny Malinowskiej, studentki I roku Szkoły Doktorskiej NŚiP UG.


ostatnia edycja: 16.01.2023 07:58

Wstecz