Wydarzenia
06.02.2023
Monografia "Zatoka Pucka"

Nakładem Wydawnictwa UG ukazała się trzytomowa monografia "Zatoka Pucka" pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Bolałka i dr hab. Doroty Burskiej, prof. UG.

Zatoka Pucka jest akwenem niezwykle urozmaiconym pod względem geologicznym, fizycznym, biologicznym i chemicznym. Jego granicę stanowi umowna linia łącząca Cypel Helski z Cyplem Orłowskim. Nasza nowość, trzytomowa monografia ZATOKA PUCKA przedstawia najważniejsze informacje zebrane na podstawie dostępnych badań, szczególnie tych prowadzonych w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego od 1970 roku.

 

Zatoka Pucka. Tom I. Aspekty geologiczne i fizyczne

red. Jerzy Bolałek, Dorota Burska

Pierwszy tom poświęcony jest aspektom geologicznym i fizycznym akwenu. Autorzy artykułów przyglądają się morfometrii Zatoki Puckiej, jej warunkom fizyczno-geograficznym, hydrologii czy dopływowi wód podziemnych do zatoki.

SKLEP: https://tiny.pl/wls5k

 

Zatoka Pucka. Tom II. Aspekty chemiczne

red. Jerzy Bolałek, Dorota Burska

Drugi tom poświęcony jest aspektom chemicznym akwenu, m.in.: zanieczyszczeniom organicznym czy pozostałościom farmaceutyków w środowisku Zatoki Puckiej, a także obecności w wodach zatoki substancji, takich jak: siarkowodór, metan, fosfor, siarka czy metale ciężkie.

SKLEP: https://tiny.pl/wls1h

 

Zatoka Pucka. Tom III. Aspekty świata ożywionego

red. Jerzy Bolałek, Dorota Burska

Trzeci tom omawia elementy świata ożywionego w akwenie, m.in.: mikro- i makroflorze występującej w Zatoce, ichtiofaunie, awifaunie, oddziaływaniu makroglonów na bałtyckie sinice czy patogennym i lekoopornym bakteriom ekosystemu Zatoki Puckiej.

SKLEP: https://tiny.pl/wls1x


ostatnia edycja: 06.02.2023 11:49

Wstecz