Wydarzenia
18-20.09.2023
Konferencja Naukowa "Procesy geologiczne w morzu i strefie brzegowej – GEOST IV"

Zakład Geologii Morza Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego i Oddział Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej "Procesy geologiczne w morzu i strefie brzegowej – GEOST IV", która odbędzie się w dniach 18 – 20 września 2023 roku w Rowach.

Konferencja GEOST IV jest kontynuacją spotkań naukowych organizowanych w latach 2013, 2016 oraz 2018 i poświęcona jest szeroko rozumianej problematyce procesów geologicznych zachodzących obecnie i w przeszłości w środowisku otwartego morza oraz strefie brzegowej. Tematyka poszczególnych sesji referatowych i sesji posterowej dotyczyć będzie sedymentologii, geomorfologii, litodynamiki, lito- i biostratygrafii, paleoekologii oraz geofizyki różnych obszarów morskich i ich strefy brzegowej.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji: https://geost4.ug.edu.pl

GEOST IV - komunikat 1


ostatnia edycja: 17.03.2023 07:57

Wstecz