Wydarzenia
19.02.2016
mgr Michał Skóra - publiczna obrona rozprawy doktorskiej

„Różnorodność gatunkowa ichtiofauny w ujściowym odcinku Redy”

                                                                                                                                                     Gdynia, 14.01.2016 r.

 Oceanograficzna Komisja Doktorska Wydziału Oceanografii i Geografii UG zawiadamia,

że w piątek dnia 19 lutego 2016 roku o godzinie 10.00 w Auditorium oceanographorum w Instytucie

Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego przy al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pana  mgr.  Michała Skóry

na temat:

„Różnorodność gatunkowa ichtiofauny w ujściowym odcinku Redy”

 

Promotor:  prof. dr hab. inż. Ryszard Bartel (Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza)

 

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. Tomasz Heese z Politechniki Koszalińskiej

prof. ZUT, dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

w Szczecinie

Z rozprawą można zapoznać się w Czytelni Oceanograficznej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni,

przy al. Marszałka Piłsudskiego 46.

 

                                                                  Przewodniczący Oceanograficznej Komisji Doktorskiej WOiG UG
                                                                          /-/

                                                                     Prof. dr hab. Adam Latała

                                

 

 

ostatnia edycja: 15.01.2016 o 23:19

Wstecz